REKLAME FOR MUSIKKLINJA 

"Hjelp for ungdommen"

Musikklinja fikk ofte spørsmål fra ungdomskoleelevene, om hva linjen gikk ut på. Linjelærerne ønsket dermed en video som både reklamerte, men også forklarte hva det ville si å være en musikkelev.

"Jeg snakket med klassen og fikk tilsendt flere videoeklipp fra årene vi hadde gått der. Når videoen var ferdig, ble den delt på skolens nettsider, og var til god hjelp for ungdomskoleelevene."