REKLAME FOR "#NORSK-KONSERTEN"

NORSK-KONSERTEN var en konsert arrangert av musikklinja ved greåker videregående skole 2018